Meie pakutavad teenused

Projekteerimise projektijuhtimine

Ehitusprojekti koostamisel osaleb palju projekteerijaid – arhitekte ja insenere. Igaühel on oma töölõik. Meie juhime projekteerijate koostööd, et lõpptulemusena valmiks tellija soovidele vastav, terviklik ja kooskõlas projekt. Heal tasemel projekteerimise projektijuhtimine on väga oluline edu võti. Meie pingutame selle nimel.

Ehitusprojekti lähteülesande koostamine

Kvaliteetse ehitusprojekti vundamendiks on tellija sisukas lähteülesanne. Lähteülesandega väljendab tellija  oma soove  projekteerijale ning lähteülesanne on projekteerimishanke ning projekteerimislepingu aluseks. Lähteülesanne sisaldab  arhitektuuri- ja insenerivaldkondade vajadusi, nõudmisi ja piiranguid, samuti  ehitusprojekti koostamise töövõtuprogrammi ja tingimusi.  Koostame tellijale sellise professionaalse dokumendi. Samuti aitame projekteerimishanke läbi viimisel ja lepingute sõlmimisel.

Tellija kohustuste täitmine ehitusprojekti koostamisel

Enamik ehitisi on unikaalsed ja luuakse rätsepatööna. Hea tulemuseni saab jõuda üksnes projekteerijate ning tellija tihedas koostöös. Tellija peab andma lähteandmeid, tegema valikuid alternatiivide vahel, rääkima kaasa keerukates ehitusküsimustes. Kogemuse puudumisel on see vaevaline. Aitame tellijat tema kohustuste täitmisel, samuti hoiame pilgu peal, kas projekteerijate töö vastab lähteülesandele ja tellija eesmärkidele.

Nõustamine ehitusprojekti küsimustes

Ehitus on keerukas ja paljude nüanssidega valdkond. Kõik saab alguse ehitusprojektist. Ehitusprojekt ei ole tavapärane kaup, mida toodetakse standardsena ja saab poes riiulilt võtta. Ehitis kavandatakse lähtuvalt vajadustest ja olukorrast. Vajalik on korraldada ehitusuuringute tegemine, hankida projekteerijad, sõlmida lepingud, anda lähteandmeid, prognoosida ehituskulusid, taotleda ehitusluba, korraldada ehitamine. Lisaks tunda õigusaktide ja standardite nõudeid. Meie aitame nii tellijaid kui projekteerijaid selles maailmas orienteerumises ja õigete otsuste tegemisel.

Projekteerimise täienduskoolitus

Pakume koolitust ja õpetame ehitusprojekti tellimist, projekteerimishangete korraldamist, lepingute sõlmimist, peaprojekteerimist ja projekteerimise juhtimist. Asjatundlikkus nendes teemades tõstab ehitusprojekti kvaliteeti, annab parema ehitise ning vähendab kulusid. Teretulnud on kõik, kes puutuvad kokku projekteerimisega – tellijad, arhitektid, insenerid, ametnikud, ehitusjuhid.