Meie pakutavad teenused

Projekteerimise juhtimine

Ehitise projekti koostamisel osaleb palju projekteerijaid – arhitekte ja insenere. Igaühel on oma töölõik. Meie juhime projekteerijate koostööd, et lõpptulemusena valmiks tellija soovidele vastav, terviklik ja kooskõlas projekt. Heal tasemel projekteerimise juhtimine on väga oluline edu võti. Meie pingutame selle nimel.

Ehitise projekti lähteülesande koostamine

Ehitise kvaliteetse projekti vundamendiks on tellija sisukas lähteülesanne. Lähteülesandega väljendab tellija  oma soove  projekteerijale ning lähteülesanne on projekteerimishanke ning projekteerimislepingu aluseks. Lähteülesanne sisaldab  arhitektuuri- ja insenerivaldkondade vajadusi, nõudmisi ja piiranguid, samuti  ehitise projekti koostamise töövõtuprogrammi ja tingimusi.  Koostame tellijale sellise professionaalse dokumendi. Samuti aitame projekteerimishanke läbi viimisel ja lepingute sõlmimisel.

Tellija kohustuste täitmine ehitise projekti koostamisel

Enamik ehitisi on unikaalsed ja luuakse rätsepatööna. Hea tulemuseni saab jõuda üksnes projekteerijate ning tellija tihedas koostöös. Tellija peab andma lähteandmeid, tegema valikuid alternatiivide vahel, rääkima kaasa keerukates ehitusküsimustes. Kogemuse puudumisel on see vaevaline. Aitame tellijat tema kohustuste täitmisel, samuti hoiame pilgu peal, kas projekteerijate töö vastab lähteülesandele ja tellija eesmärkidele.

Nõustamine ehitise projekti küsimustes

Ehitus on keerukas ja paljude nüanssidega valdkond. Kõik saab alguse ehitise projektist. Ehitise projekt ei ole tavapärane kaup, mida toodetakse standardsena ja saab poes riiulilt võtta. Ehitis kavandatakse lähtuvalt vajadustest ja olukorrast. Vajalik on korraldada ehitusuuringute tegemine, hankida projekteerijad, sõlmida lepingud, anda lähteandmeid, prognoosida ehitusmaksumust, taotleda ehitusluba, korraldada ehitamine. Lisaks tunda õigusaktide ja standardite nõudeid. Meie aitame nii tellijaid kui projekteerijaid selles maailmas orienteerumises ja õigete otsuste tegemisel.

Projekteerimise täienduskoolitus

Pakume koolitust ja õpetame projekteerimise tellimist, projekteerimishangete korraldamist, lepingute sõlmimist ja projekteerimise juhtimist. Asjatundlikkus nendes teemades tõstab ehitise projekti kvaliteeti, annab parema ehitise ning vähendab kulusid. Teretulnud on kõik, kes puutuvad kokku projekteerimisega – tellijad, arhitektid, insenerid, ametnikud, ehitusjuhid, ehitustegevuse juhid.